Żyj zdrowo

MONITOROWANIE JAKOŚCI POWIETRZA

MONITOROWANIE JAKOŚCI POWIETRZA

Dlaczego tak istotne jest sprawdzanie jakości powietrza? Czy powietrze którym oddychamy jest czyste? Czy możemy bezpiecznie poświęcać się aktywnością na świeżym powietrzu?


Jeżeli choć raz zadałeś sobie jedno z powyższych pytań wiesz że środowisko w którym żyjemy cały czas jest zanieczyszczane. Poza zanieczyszczeniami stałymi które łatwo zauważyć w najbliższym otoczeniu, cały czas oddziałują na nas zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenia te ze względu na swój rozmiar nie są dla nas widoczne w normalnych warunkach, dlatego tez nie zdajemy sobie sprawy z ich obecności.

Celem monitorowania jakości powietrza jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu. Pomiary prowadzone przez WiOŚ dają nam ogólne informacje na temat zanieczyszczeń na terenie naszego kraju.

Niestety ilość państwowych stacji pomiarowych jest mała, i niema możliwości żeby każdy użytkownik otrzymał pełną informację o jakości powietrza w jego otoczeniu lub w miejscu do którego się wybiera. Dlatego rozbudowa systemu pomiarowego o dodatkowe czujniki pozwala na uzyskanie coraz bardziej dokładnych i rzetelnych informacji o stanie środowiska na terenie twojej miejscowości.

Przejdź do mapy

jak mierzą czujniki

W 2017 roku zamontowane zostały dwa pierwsze zestawy badawcze monitorujące jakość powietrza w podwarszawskich gminach Brwinów i Serock, a w 2018 roku - w miastach i gminach Północnego Mazowsza: Ciechanów, Czarnia, Czernice Borowe, Chorzele, Łyse, Myszyniec, Opinogóra oraz w Legionowie, Pułtusku, Wołominie i Wyszkowie (Kraina Dolnego Bugu i Narwi oraz Jeziora Zegrzyńskiego).

Czujniki wykonują co 5 min serie pomiarowe które są przesyłane do chmury danych która udostępnia wyniki pomiarowe, w efekcie każdy mieszkaniec ma dostęp do rzetelnej i aktualnej informacji na temat jego otoczenia.

Cały czas udoskonalany algorytm analizujący dane pozwala podczas gromadzenia danych przewidywać zachowanie się środowiska. Inteligentne bazy danych oraz pracujące w chmurze czujniki dają bardzo duże możliwości rozbudowy i rozwoju.

JAKIE PARAMETRY MIERZĄ CZUJNIKI

Urządzenie mierzy nie tylko temperaturę, ciśnienie czy wilgotność, możemy poznać również stężenie pyłów PM2,5, PM10 i SO2

PM 2,5

PM 2,5 -aerozole atmosferyczne inaczej zwane pyłami zawieszonymi ich średnica nie przekracza 2,5 μm, Zdaniem WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) są one najbardziej szkodliwymi zanieczyszczeniami atmosferycznymi da człowieka.

Długotrwałe przebywanie pod wpływem pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, natomiast krótkotrwała ekspozycja powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia jak również może powodować hospitalizację wywołaną ostrymi reakcjami układu oddechowego lub osłabieniem czynności płuc.

Pyły PM2,5 są tak drobne iż mogą dostawać się bezpośrednio przez płuca do krwioobiegu.

Parlament Europejski i Rada w Dyrektywie 2008/50/WE[3] z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy określa wartości docelowe i dopuszczalne stężeń pyłów PM2,5 Dodatkowo wprowadza odrębny wskaźnik dla terenów miejskich (wskaźnik średniego narażenia), a także nakazuje poinformowanie społeczeństwa o możliwych zagrożeniach.

PM 10

PM10 – cząsteczki należące do areozoli atmosferycznych będące pyłami zawieszonymi składającymi się substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Wielkość cząsteczek pyłu PM10 jest mniejsza niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Dopuszczalny poziom dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3.

Ciśnienie

Ciśnienie atmosferyczne informuje nas o wyżach i niżach barycznych które są bezpośrednio powiązane i niosą za sobą dobrą lub złą pogodę.

Podczas letniego wyżu barycznego (wyższego ciśnienia) charakteryzuje się słoneczną, bezchmurną pogodą i często wysokimi temperaturami.

Zimą podczas niżu pogoda może być równie piękna jak w trakcie letniego wyżu z tą różnicą iż mamy doczynienia z wyższymi temperaturami ujemnymi. Zimowy niż nie zawsze gwarantuje świetną pogodę, często może okazać się iż mamy do czynienia z tzw. „zgniłym wyżem” który objawia się dużym zachmurzeniem i mgłami. Gromadząca się para wodna znajdująca się bezpośrednio nad powierzchnią ziemi zatrzymuje również w wszystkie zanieczyszczenia, nie pozwalając im swobodnie ulecieć do wyższych warstw atmosferycznych. Jest to pogoda sprzyjająca powstawaniu smogu

Temperatura

Pomiary temperatury w czujniku służą nie tylko ogólnej informacji dla użytkowników (np. wiedzy o doborze stroju), pozyskiwanie danych o temperaturze pozwala na dokładniejsze przewidzenie i określenie rozchodzenia się zanieczyszczeń.

Wpływ temperatury otoczenia na SMOG jest bardzo wymierny chodzi o konwekcyjne unoszenie się ciepłego dymu (w sezonie grzewczym) i jego rozpraszanie na niedużych wysokościach.

Inwersja termiczna czyli stopnowy wzrost temperatury powietrza połączony z wysokością, wpływa mocno na ten proces powodując szybkie zrównanie się temperatury powietrza z temperaturą unoszącego się dymu. Po wyrównaniu temperatur zanieczyszczenia niemogą się unosić i kumulują się na niewielkiej wysokości. Problem powstaje głównie poprzez emisję z domowych kominów najbardziej dokuczliwy staje się w okresie grzewczym (od jesieni do wiosny).

Znając temperaturę jesteśmy w stanie określić czy zanieczyszczenia będą istotnie wpływać na otoczenie czy ich stężenie nie będzie znaczące.

Wilgotność

Parametr warunków atmosferycznych który rzadko brany jest pod uwagę przy sprawdzaniu pogody przez standardowego użytkownika. A szkoda, gdyż według badań naukowych uważa się iż o wiele bardziej korzystna dla naszego organizmu jest niska wilgotność powietrza. Wilgoć negatywnie wpływa na dolegliwości reumatyczne. Niska wilgotność niesie za sobą większe ryzyko smogu przemysłowego – ponieważ w suchym powietrzu cząsteczki pyłów i zanieczyszczeń unoszą się swobodniej.

Klimat naszego kraju należy do bardzo wilgotnych i oscyluje w granicach 80% jest to wynik którym udaje się nam wyprzedzić tak deszczowe i pochmurne kraje jak np. Wielka Brytania.

Dwutlenek Siarki

Dwutlenek siarki to gaz który, trafia do organizmu człowieka przez błonę śluzową nosa i górny odcinek dróg oddechowych. Jest również szkodliwy dla zwierząt i roślin. Reaguje z parą wodną zawartą w powietrzu, czego efektem są kwaśne deszcze. Występuje jako jeden ze składników smogu w wielkich aglomeracjach miejskich. Poziom dopuszczalny stężenia jednogodzinnego dla dwutlenku siarki wynosi: 350 μg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 24 razy w ciągu roku.

Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego wynosi 125 μg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 3 razy w ciągu roku. Poziom alarmowy stężenia jednogodzinnego dwutlenku siarki wynosi 500 μg/m3. SO2 powstaje w reakcji spalania paliw kopalnych zawierających siarkę, niezależnie czy jest to zakład przemysłowy, lokalna kotłownia, czy domowy kocioł grzewczy.

Dwutlenek siarki może podrażniać górne drogi oddechowe, jak również zaostrza schorzenia powodujące podrażnienie spojówek czy też skóry. Wysokie stężenie dwutlenku siarki morze prowadzić do ostrych chorób górnych dróg

Krótkoterminowa ekspozycja działa szkodliwie na układ oddechowy człowieka i upośledza funkcje oddechowe; do grup szczególnie narażonych należą dzieci, osoby starsze i chorujące na astmę.